Kontakt

 Názov organizácie  Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
 Sídlo spoločnosti  Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov
 IČO  47 332 638
 IČ DPH
 SK2023830281
 Číslo účtu  SK75 1100 0000 0029 2989 7346
 Telefón  054/756 26 28
 Hlavný email
 info@mlbardejov.sk
 Riaditeľ spoločnosti
 vladimir.zolak@mlbardejov.sk
 Odborný lesný hospodár  marcel.chomjak@mlbardejov.sk

 GPS súradnice: 49° 17' 54,4", 21° 19' 17,2"

 
 

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Orechová 2884/8
085 01  Bardejov
IČO: 47 332 638
DIČ: 2023830281
IČ DPH: SK2023830281
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č.: 28448/P
Telefón: 00421-54-756 26 28
e-mail: info@mlbardejov.sk
Copyright @ Mestské lesy Bardejov - všetky práva vyhradené 2013
created by Iveb.sk webDesign 2013