Hlavná stránka

 Mestské lesy Bardejov spol. s r.o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ
a nájomca majetku mesta Bardejov, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. Toto zhodnocovanie však nemožno prednostne
merať len finančným ziskom. Oveľa lepším ukazovateľom je trvalá schopnosť lesa plniť všetky jeho funkcie.

 

 *****************************************************************************************************************

 

CENY PALIVOVÉHO DREVA V ROKU 2018

 

 

Metrové zvyšky po ťažbe – 6 m3 (guliače od 8 do 25 cm)      -  288,- €

Kontajnerové (kontajner) – 6 m3                                               -  234,- €

Celé dĺžky (Tatra)                -  9 m 3                                                -  459,- €

 Ceny sú bez dopravy. Viac informácií http://mlbardejov.sk/files/docs/main_tree/dokument_1870_2.pdf

 

*****************************************************************************************************************

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

 

Možnosť zakúpenia si tvrdého palivového dreva  z výchovných ťažieb v roku  2016  za týchto podmienok:

 

 

 · tenké guliače /10 -15 cm/ a preštiepené polená / 15 - 30 cm/  -  dreviny buk, hrab – 1 m dĺžky

 

  Cena palivového rovnaného dreva na odvoznom mieste je

1 prm   za  25,- €   +  5,-  € DPH   =    30,- €

 Palivové drevo sa bude sa pripravovať v dĺžkach 1 m ukladaného do rovnaní.

 Množstvo pre odkúpenie bude individuálne podľa požiadavky kupujúceho.  Palivo bude prichystané k zakúpeniu na odvoznom mieste, kde sa bude dať odviesť  nákladným autom za každého počasia.

              Dopravu a naloženie palivového dreva záujemca si zabezpečí sám.  Ak vznikne požiadavka od kupujúceho o zabezpečenie dopravy,  poskytneme možnosť dopravy kontajnerom  s objemom 10 prm =  5,4 m3.  Za prostriedok odvozu zaplatí kupujúci vodičovi kontajnera / 1 km = 0,70 € /, platí sa aj  cesta Bardejov – OM/ . Za naloženie kontajnera sa platí predávajúcemu 12,- €  /táto položka bude vo faktúre zvlášť uvedená/.

Príklad:

 

      1 kontajner = 10,- prm = 5,40 m3 .......... 300  € + naloženie 12,- € = celkom:    312,- €

 

             Vydanie dreva bude až po zaplatení finančnej čiastky cez poštovú poukážku,  jedna časť dielu sa odovzdá lesníkovi, ktorý drevnú hmotu vydá.

 

             Objednanie dreva si môžete zabezpečiť osobne na hore uvedenej adrese, cestou telefónu 054 / 756 26 28,  e-mailom na info@mlbardejov.sk, alebo u lesníka na mobile 0911 986 9110907 637 712.

 

              Dodávky budú realizované postupne, podľa prijímania objednávok.

 

                                                         Vedenie spoločnosti ML Bardejov, s. r. o.

 

*****************************************************************************************************************

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

p o n ú k a

 

·         Ihličnaté žrde odkôrnené o priemeroch 8 – 14 cm,  v dĺžkach 2,50 m , cena jedného kusa je 1,- euro,

·         Ihličnaté polguliače odkôrnené o šírke 8 – 14 cm,  v dĺžkach 2,50 m,  cena jedného kusa je 55 centov.

Ponúkaný žrďový materiál je z drevín jedľa biela, smrek obyčajný a dúglaska tisolistá.

Záujemca ak požiada o dodávku materiálu na oplotenie,  je možné vyhotoviť presné miery s úpravou vrchu /zaostrenie jednostranné alebo dvojstranné/.

Iné rozmery, hlavne dĺžkové je možné si objednať.  Spoločnosť podľa veľkosti zákazky určí možnosť doby dodania objednávky zákazníkovi.

Ponúkaný drevený materiál je vhodný po náterovom upravení na oplocovanie záhrad, alebo iných účelových prírodných zariadení.  Ďalej sa dá použiť na obklady budov a chát, ktoré po realizácií dostanú prírodný charakter.

 Materiál je zo zdravého dreva, nenapadnutého hubami a hmyzom. Po vhodnom povrchovom ošetrení a následnom periodickom /každých 5 rokov/ vydrží oplotenie 30 rokov a viac.

 

*****************************************************************************************************************

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085  01 Bardejov

 o z n a m u j ú

možnosť zakúpenia si listnatého - tvrdého palivového odpadového dreva od 1.4.2015 za týchto podmienok:

 •   Cena bukového palivového odpadového dreva za 1 m3 je 33,60 € s DPH na odvoznom mieste /OM/,
 •  Palivové drevo sa bude pripravovať z drevín buk, hrab, javor v dĺžkach cca 0,5 – 1,5 m,
 •     Zabezpečujeme odvoz kontajnerom, kde vojde 6 m3, čo stoji 201,60 €,
 •    Dopravu záujemca platí vodičovi prostriedku / 1 km = 0,70 €, platí sa aj  cesta Bardejov – Bardejovské Kúpele/,
 •    Vydanie dreva bude až po zaplatení finančnej čiastky cez poštovú poukážku, ktorej jedna časť dielu sa  odovzdá lesníkovi, ktorý drevnú hmotu vydá,
 •    Objednanie dreva si môžete buď osobne na hore uvedenej adrese, cestou telefónu 054 / 756 26 28,  e-mailom: mikulas.zelem@mlbardejov.sk alebo u lesníka na mobile 0911 986 911,
 •    Dodávky  budú realizované postupne.

 

Vyhotovil:  Ing. Mikuláš Zelem                                                              Ing. Vladimír Zoľák

                                                                                                                          riaditeľ

 

*****************************************************************************************************************

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

 

o z n a m u j ú

 

možnosť zakúpenia si bukového palivového dreva zo štiepov     

v roku 2015 za týchto podmienok:

·         Cena bukového palivového dreva zo štiepov za 1 priestorový meter je 36,- € s DPH,

·         Bukové palivové drevo sa bude dodávať podľa množstva a požiadaviek objednania z expedičného skladu firmy  v Bardejovskej Novej Vsi,

·         Dopravu záujemca si zabezpečí sám alebo mu môžeme poskytnúť nášho prepravcu podľa dohody, dopravu si každý platí mimo ceny dreva,

·         Vydanie dreva bude až po zaplatení cez poštovú poukážku, alebo cez internet banking,

·         Objednanie dreva si môžete urobiť osobne na hore uvedenej adrese, cestou tel. spojenia: 47 562 628 , e-mailom na info@mlbardejov.sk, alebo u miestnych lesníkov,

·         Dodávky sa budú realizované postupne podľa poradia prihlásených.

 

V Bardejove, 16.2.2015                                                        Vedenie ML Bardejov           

 

 

*****************************************************************************************************************  

  

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085  01 Bardejov

 

o  z  n  a  m  u  j ú

  

možnosť zakúpenia si ihličnatej okrasnej čačiny z jedle bielej  v roku  2014 - 2015  za týchto podmienok: 

Ihličnatá čačina jedle bielej   -  vetvy o dĺžke 60 – 80 cm,

    
Vetvy zviazané po niekoľko kusoch pre lepšiu distribúciu,

  

 Čačina bude sústredená pri tvrdej lesnej ceste.

  
Cena je za 100 kg / 1 q / 

 

·        1 q          za        15,- €   +  3,-  € DPH            =           18,-  €

 

Množstvo pre odkúpenie bude individuálne podľa požiadavky kupujúceho.  

 

Dopravu a naloženie ozdobnej čačiny záujemca si zabezpečí sám.  

 

              Vydanie ozdobnej čačiny bude až po zaplatení finančnej čiastky cez poštovú poukážku. Vydanie vykoná pracovník firmy vystavením sprievodného doklady LA-43.


             Objednanie čačiny si môžete zabezpečiť záujemca alebo firma osobne na hore uvedenej adrese, cestou telefónu 054 / 756 26 28,  mobilu 0905 786 937 a e-mailom na info@mlbardejov.sk.

 
              Dodávky budú realizované postupne podľa prijímania objednávok.


                                                                      Vedenie spoločnosti ML Bardejov, s. r. o.


*****************************************************************************************************************  

 

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085  01 Bardejov

   

o  z  n  a  m  u  j ú

   

možnosť zakúpenia si tvrdého palivového dreva  z výchovných ťažieb v roku  2015  za týchto podmienok:

  

   Tenké guliače / 5–20 cm/  -  dreviny buk, hrab, jaseň, breza, dub

  

  Cena palivového rovnaného dreva na odvoznom mieste je

  

·        1 m3          za        38,- €   +  7,60  € DPH            =           45,60 €

 

 
 Palivové drevo sa bude sa pripravovať v dĺžkach 1 m ukladaného do rovnaní .


Množstvo pre odkúpenie bude individuálne podľa požiadavky kupujúceho.  Palivo bude prichystané k zakúpeniu na odvoznom mieste, kde sa bude dať odviesť  nákladným autom za každého počasia.

 
              Dopravu a naloženie palivového dreva záujemca si zabezpečí sám.  Ak vznikne požiadavka od kupujúceho o zabezpečenie dopravy,  poskytneme možnosť dopravy kontajnerom  s objemom 12 prm = 6,5 m3.  Za prostriedok odvozu zaplatí kupujúci vodičovi kontajnera / 1 km = 0,70 € /, platí sa aj  cesta Bardejov – OM/ . Za naloženie kontajnera sa platí predávajúcemu 20,- €  /táto položka bude vo faktúre zvlášť uvedená/.

 Príklad:

       1 kontajner = 12,- prm = 6,50 m3 .......... 296,40  € + naloženie 20,- € = celkom:    316,40 €

 

             Vydanie dreva bude až po zaplatení finančnej čiastky cez poštovú poukážku,  jedna časť dielu sa odovzdá lesníkovi, ktorý drevnú hmotu vydá.

               Objednanie dreva si môžete zabezpečiť osobne na hore uvedenej adrese, cestou telefónu 054 / 756 26 28,  e-mailom na info@mlbardejov.sk, alebo u lesníka na mobile 0911 986 911 a 0907 637 712.

 
              Dodávky budú realizované postupne, podľa prijímania objednávok.

 

                                                                       Vedenie spoločnosti ML Bardejov, s. r. o.

 *****************************************************************************************************************   

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085  01 Bardejov

 
o  z  n  a  m  u  j ú

 

   možnosť zakúpenia  ihličnatých žrdí v roku  2014 - 2015  za týchto podmienok:

   

  Ihličnaté žrde o hrúbkach 5 – 15 cm merané 1 m od hrubšieho konca, 

 

 ·        Dreviny pre výrobu žrdí                        -          jedľa, smrek, dúglaska

    
            Cena ihličnatých žrdí je prepočítaná na m3

 
·        1 m3          za        40,- €   +  8,-  € DPH            =           48,- €

 

Množstvo pre odkúpenie bude individuálne podľa požiadavky kupujúceho.  Žrde budú prichystané k zakúpeniu na odvoznom mieste, kde sa budú dať odviesť  nákladným autom za každého počasia.

 

             Dopravu a naloženie záujemca si zabezpečí sám.   

 
         Vydanie dreva bude až po zaplatení finančnej čiastky cez poštovú poukážku.

 
             Objednanie žrdí si môžete zabezpečiť osobne na hore uvedenej adrese, cestou telefónu 054 / 756 26 28,mobilom 0905 786 937 a  e-mailom na info@mlbardejov.sk.

 

                Dodávky budú realizované postupne,  podľa prijímania objednávok.

 

                                                                       Vedenie spoločnosti ML Bardejov, s. r. o.

 

***************************************************************************************************************** 

    Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov

 

o z n a m u j ú

 

 
možnosť zakúpenia si bukového palivového dreva v roku 2014 za týchto podmienok:
 • Cena bukového palivového dreva za 1 m3 je 48,- € s DPH,
 • Bukové palivové drevo sa bude dodávať v odvozných dĺžkach cca 4 – 6 m,
 • Množstvo bude individuálne podľa požiadavky /sólo Tatra vyťažená odvezie 9 m3/,
 • Dopravu platí záujemca vodičovi prostriedku, zabezpečenie dopravy prostredníctvom lesníka,
 • Vydanie dreva bude až po zaplatení cez poštovú poukážku, ktorej jednu časť dielu odovzdá lesníkovi,
 • Objednanie dreva osobne na hore uvedenej adrese, tel. 054/756 26 28,  e-mailom na info@mlbardejov.sk, alebo u miestnych lesníkov,
 • Dodávky budú realizované postupne s prihliadnutím na lokálnu ťažbu dreva a bydliska odberateľa.

 

 

Mestské lesy Bardejov, spol. s.r.o.
Štefániková 786
085 01 Bardejov
Telefón: 054 756 2628
e-mail: info@mlbardejov.sk
Copyright @ Mestské lesy Bardejov - všetky práva vyhradené 2013
created by Iveb.sk webDesign 2013